De Kennisgroep successiewet van de Belastingdienst heeft vragen beantwoord over de vastlegging van premieverschuldigdheid bij verzekeringen.

In het kader van het premiesplitsingsbesluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M, V-N 2011/2.15, is een fysiek ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier op papier vereist. Dit geldt volgens de kennisgroep nog steeds, ook in het huidige digitale tijdperk. Bij het invullen van een digitaal aanvraagscherm is niet ondubbelzinnig duidelijk of de ‘aangevinkte’ premieschuldige ook zelf instemt met die hoedanigheid. Over de (gesplitste) premieverschuldigdheid mag geen enkel misverstand bestaan. Wel is het mogelijk om dit papieren ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier elektronisch te uploaden. Als het fysiek ondertekende formulier (PDF-document) door het uploaden ervan in de administratie van de verzekeraar wordt opgenomen, is eveneens voldaan aan de bepalingen van het premiesplitsingsbesluit.

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 13

[Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 28 september

Informatiesoort: VN Vandaag

157

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen