Hof Den Haag oordeelt dat de enkele aanwezigheid van zand op de matten en remstof op de velgen niet de conclusie rechtvaardigt dat geen sprake meer is van een auto die niet of nauwelijks is gebruikt.

X bv doet BPM-aangiften voor diverse auto’s met zeer lage km-standen. Volgens de inspecteur zijn het daarom nieuwe auto’s. In geschil zijn de naheffingsaanslagen. Rechtbank Den Haag oordeelt dat auto's met een km-stand onder de 1000 in beginsel als nieuw hebben te gelden, tenzij er gebruikssporen zijn. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X bv wel immateriële schadevergoedingen en proceskostenvergoedingen. X bv stelt in hoger beroep dat de auto met de hoogste km-stand (556) wel gebruikssporen heeft in de vorm van zandresten op de matten en remstof op de velgen.

Hof Den Haag oordeelt dat de enkele aanwezigheid van het zand en remstof niet de conclusie rechtvaardigt dat geen sprake meer is van een auto die niet of nauwelijks is gebruikt. Twee auto's hebben weliswaar lichte krassen in de lak, maar deze komen door het vervoer van de fabriek naar de plaats van invoer. Als hiermee bij iedere auto rekening moet worden gehouden, dan zouden alle auto’s die in Nederland aankomen als gebruikt hebben te gelden en is de juiste BPM-heffing niet te handhaven. Het beroep van X bv is alleen gegrond, omdat de rechtbank voor de proceskosten het lage forfait heeft toegepast.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10b

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 28 september

Informatiesoort: VN Vandaag

172

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen