Staatssecretaris Van Rij van Financiën deelt zijn bevindingen op basis van het onderzoek naar de inkoopfaciliteit voor beursfondsen in de dividendbelasting met de Tweede Kamer. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van een motie van Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Nijboer (PVDA) om de fiscale behandeling van inkoop van eigen aandelen kritisch tegen het licht te houden.

De staatssecretaris vermeldt dat uit zijn onderzoek naar voren komt dat het volledig afschaffen van de inkoopfaciliteit een belemmerende werking zou hebben op het kapitaalallocatiebeleid van het Nederlandse beursgenoteerde bedrijfsleven. Een heffing van dividendbelasting over de inkoop van eigen aandelen, zonder faciliteit, heeft mogelijk gevolgen voor waardering van de Nederlandse beursfondsen in vergelijking met buitenlandse beursgenoteerde bedrijven. Wereldwijd hebben beursfondsen namelijk inkoopprogramma’s opgenomen als onderdeel van hun dividendbeleid. Dit schaadt de Nederlandse internationale concurrentiepositie. De verwachting is dat bij het vervallen van de inkoopfaciliteit slechts een zeer klein deel van de inkoop van aandelen zal worden voortgezet als aandeleninkoop. Dit komt onder meer door het fiscaal ongunstige effect van brutering zonder mogelijkheid van verrekening.

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 4c

Rubriek: Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

111

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen