De Zwitsers hebben deze week namen en bankgegevens van Nederlandse belastingplichtigen verstrekt aan de Nederlandse overheid. Het gaat om personen die tussen 1 maart 2010 en 31 december 2015 een rekening hadden bij UBS in Zwitserland. Dat meldt het FD.

Het besluit van Zwitserland volgt nadat de Nederlandse Belastingdienst in april van 2016 gegevens van Duitsland heeft ontvangen over Nederlandse rekeninghouders bij de UBS-bank in Zwitserland. Dat ging om banksaldi uit 2006 en 2008. Een deel van deze gegevens is door het Programma Verhuld Vermogen van de Belastingdienst direct geverifieerd met haar eigen systemen. Voor een deel van de gegevens is een verzoek gedaan aan Zwitserland om aanvullende informatie te verstrekken. Dat verzoek is nu ingewilligd.

Nederland vroeg al in 2017 aan Zwitserland om namen en banksaldi uit deze periode te verstrekken. Pas in september 2018 gingen de Zwitsers voor de eerste keer met buitenlandse autoriteiten informatie over bankrekeningen uitwisselen. Hiermee kwam feitelijk een einde aan het beruchte maar populaire Zwitserse bankgeheim, waarbij welgestelde Europese burgers hun vermogen met een Zwitserse bankrekening buiten het bereik van de eigen belastingdienst konden houden.

De gedeelde informatie omvat de naam en het adres van de rekeninghouder, samen met een fiscaal registratienummer. Ook worden gegevens over de rekeningbalans en het kapitaalinkomen gedeeld. Hierdoor kunnen de autoriteiten bekijken of de belastingplichtige zijn buitenlandse financiële activa correct heeft gemeld. De Nederlandse Belastingdienst heeft ook informatieverzoeken uitstaan bij de Zwitserse autoriteiten voor de banken Credit Suisse, Julius Bär en BNP Paribas.

Om hoeveel Nederlandse belastingplichtigen het gaat bij de UBS-bank en hoeveel geld er op hun geheime rekeningen stond, weet de Belastingdienst nog niet. De Zwitserse fiscus mag daar ook niets over zeggen, wegens de wettelijke geheimhoudingsplicht, aldus de krant.

Lees ook het thema De inkeerregeling.

Bron: FD

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: Nieuws

  1546
Gerelateerde artikelen