De Werkvereniging, een platform voor zelfstandig werkenden, heeft de Staat gedagvaard omdat ze de verschillen tussen coronasteun voor werknemers en zzp'ers oneerlijk vindt. Die laatste groep zou verhoudingsgewijs veel te weinig steun hebben gekregen.

Mensen met een eigen onderneming zonder personeel werden namelijk maximaal tot bijstandsniveau gecompenseerd voor inkomstenverlies door de lockdowns. Dit terwijl werknemers via loonsteun voor bedrijven met personeel er rianter bijzaten. Daardoor zou de coronasteun in Nederland niet goed zijn verdeeld.

De Werkvereniging klaagde de Staat hierover een half jaar terug al aan. Nu zijn in deze zaak namens vier zzp'ers dagvaardingen verzonden. Omdat de organisatie zelf niet over genoeg financiële middelen beschikte voor het bekostigen van een rechtszaak, werd een crowdfundingcampagne opgezet. Hiermee is een bedrag van bijna 30.000 euro opgehaald.

Volgens directeur Roos Wouters van de Werkvereniging zouden zelfstandigen, als de zaak in het voordeel van de zzp'ers wordt beslist, straks met de uitspraak in de hand alsnog aanvullende compensatie van hun misgelopen inkomen moeten kunnen eisen. Maar om hoeveel geld dit gaat, durft ze niet te zeggen.

Enkele dagen terug kwam de Kunstenbond al met een vergelijkbare klacht. De vakbond kondigde aan namens tienduizenden gedupeerde zzp'ers in de cultuursector compensatie te gaan eisen voor door coronamaatregelen geleden schade. De vakbond voor onder meer kunstenaars schatte dat dit wel eens om een bedrag van rond de 1,6 miljard euro zou kunnen gaan. Als er binnen vier weken geen voorstel tot compensatie binnen is, zou ook een rechtszaak volgen.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid bijstand

Dossiers: Corona

27

Gerelateerde artikelen