De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is door de Tweede Kamer aangenomen! De Eerste Kamer mag zich er nu over buigen. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘gewoon' aanneemt. Het zal er dus wel van komen. Op een handvol uitzonderingen na zal ook niemand daar echt rouwig om zijn. In alle eerlijkheid: het kon ook zo niet langer doorgaan. Het ziet er dus naar uit dat staatssecretaris Wiebes het wetsvoorstel succesvol naar het Staatsblad zal begeleiden.

En dan is het de vraag of er een match is tussen theorie en werkelijkheid. Gaan er vanaf volgend jaar voldoende DGA's hun pensioen in eigen beheer afkopen om de budgettaire doelstellingen van Wiebes te verwezenlijken?
 
Ik ga ervan uit dat de meeste DGA's niet zullen (willen) kiezen voor voortzetting van het pensioen in eigen beheer. Te veel sores. Dit betekent dan automatisch dat veel DGA's zullen (willen) kiezen voor afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting. En een combinatie van die twee? Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft de CDA-fractie terecht de vraag gesteld of dit mogelijk is. Daar zouden veel DGA's naar mijn mening mee gebaat zijn. Afkoop voor zover financieel valt te realiseren en omzetting in een oudedagsverplichting voor het restant. De voorwaarde die aan zo'n combinatie gesteld zou moeten worden, is uiteraard dat er geen euro pensioen in eigen beheer meer mag achterblijven, maar dat lijkt mij niet zo'n probleem. Maar is het nu mogelijk of niet?
 
Opmerkelijk genoeg geeft Wiebes geen antwoord op deze vraag. Aan de vraag van het CDA wordt handig voorbij gegaan. Jammer genoeg komt deze vraag in de verdere behandeling in de Tweede Kamer ook niet meer terug. Een expliciet antwoord is dus niet gegeven. Maar uit de andere uitlatingen op het vlak van afkoop of omzetting maak ik op dat een combinatie-keuze niet mogelijk is. Dat is jammer. Niet alleen voor de praktijk, maar ook voor Wiebes. Want door een combinatie-keuze wél mogelijk te maken, zullen meer DGA's kiezen voor afkoop, al is het dan maar voor een gedeelte. Er is al vaker gezegd dat de budgettaire opbrengst te rooskleurig is ingeschat. Hoewel ik natuurlijk geen glazen bol heb, denk ik ook dat deze inschatting te optimistisch is. Door een combinatiekeuze toe te staan, kunnen de budgettaire doelstellingen beter bereikt worden of is de financiële tegenvaller minder groot.
 
Het is natuurlijk nog niet te laat. Het wetsvoorstel is nog niet ‘af'. De Eerste Kamer mag er nu wat van vinden. Misschien komt de vraag daar dan nog wel terug. Of misschien komt de staatssecretaris zelf wel tot dit inzicht. Mijn stelling: door DGA's een combinatie-keuze te bieden, zullen meer DGA's – geheel of gedeeltelijk – afkopen waardoor budgettaire doelstellingen beter kunnen worden gerealiseerd.

 

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Pensioenen

Informatiesoort: Column

  367
Gerelateerde artikelen