Uit mijn vorige columns heeft u begrepen dat ik de dingen graag vanuit een optimistisch oogpunt bekijk. Ik moet deze keer helaas met een minder blijmoedige blik beginnen, maar wie weet waar ik eindig. Het kan toch niet allemaal kommer en kwel zijn?

Nederland zit als gevolg van de recente crisis diep in de schuld. Ons land bevindt zich evenwel in goed (en minder goed) gezelschap en heeft binnen dit gezelschap niet eens de slechtste papieren om er weer bovenop te komen. Laten we deze gedachte vasthouden.

Uit het recente, niet heel optimistisch stemmende, rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat Nederland op fiscaal gebied veel winst kan behalen door het schrappen van vele, nodeloos ingewikkelde, averechts werkende en slecht doordachte regels voor kleine groepen belastingplichtigen en speciale doeleinden die een veel bredere werking blijken te hebben en voor een grotere belastingderving zorgen dan voorzien. Iedereen wil het en iedereen ziet de noodzaak daartoe: een eenvoudig belastingstelsel met een platte tariefstructuur, weinig aftrekposten en één belastingvrije som voor iedereen.

Toch hebben we een dergelijk eenvoudig stelsel niet. We zijn er zelfs in geslaagd er een nog ingewikkelder stelsel naast te zetten: dat van de toeslagen. Ik zal hier verder over zwijgen, maar wat mij betreft, is het simpel: afschaffen die toeslagen.

Ik heb zojuist gepleit voor een eenvoudig belastingstelsel en afschaffing van de toeslagen. Kan dan nog wel een fatsoenlijke inkomstenpolitiek worden gevoerd? Vast wel, als we accepteren dat we niet voor iedere belastingplichtige een eigen tarief kunnen invoeren, vanuit de gedachte dat de belastingdruk precies moet worden toegesneden op diens draagkracht.

Voor de inkomstenbelasting geldt: verbreed de basis en verlaag de tarieven, schaf de zelfstandigenaftrek af en voer een hogere belastingvrije som in voor iedereen. Er zijn ongetwijfeld winnaars en verliezers, maar het is aan de politiek om duidelijk te maken dat het anders moet. Schaf ook de belasting van personenauto’s en motorrijwielen en de motorrijtuigenbelasting af en voer een systeem van kilometerheffing in.

En weersta de verleiding om steeds meer goederen en diensten onder een verlaagd BTWtarief te brengen of, nog erger, een tweede verlaagd BTW-tarief te introduceren (Tip aan de wetgever: kijk goed naar de Btw-richtlijn voor u enige actie onderneemt, maar doe het vooral niet!).

Schaf de jubelton in de schenkbelasting af en draai de recente wijzigingen in de overdrachtsbelasting terug. De huizenmarkt is hierdoor immers nog meer verstoord geraakt. Zo kan ik nog wel doorgaan. Ik volsta echter met verwijzing naar het hiervóór genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer.

Ik roep het nieuwe kabinet op dit rapport goed te lezen. En vooral: doe er iets mee!

Informatiesoort: Uitvergroot

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  476
Gerelateerde artikelen