Een van mijn vaste stellingen is dat een onbetrouwbare overheid een pleonasme is. Niet erg complimenteus wellicht, maar recent bleek mij weer eens de juistheid ervan. Wat is er gebeurd?

In het Belastingplan 2019 was oorspronkelijk een stapsgewijze VPB-tariefsverlaging voorzien naar uiteindelijk 16% over de eerste € 200.000 winst en 22,25% daarboven per 1 januari 2021. Toen in het najaar van 2018 bleek dat de bekende ijsjesfabrikant uit Londen toch niet naar Rotterdam kwam en de dividendbelasting toch niet werd afgeschaft, is het aldus vrijkomende budget (mede) ingezet om de VPB-tarieven (nog) verder te verlagen tot 15% respectievelijk 20,5%. Overigens zou in het oorspronkelijke voorstel het algemene VPB-tarief voor 2019 al worden verlaagd tot 24,3% maar dat is toen ingetrokken en op de huidige 25% gehandhaafd; de verlaging van het mkbtarief naar 19% per 1 januari 2019 is wel doorgegaan.

Om die VPB-tariefsverlaging te kunnen financieren, is toen mede, met onmiddellijke werking vanaf 1 januari 2019, de afschrijving op gebouwen verder beperkt. In de VPB maakt het sindsdien niet meer uit of sprake is van een gebouw in eigen gebruik of van een gebouw ter belegging. Voor beide geldt als bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde. Als tweede maatregel is de voorwaartse verliesverrekeningstermijn, ook met onmiddellijke inwerkingtreding per 1 januari 2019, verkort van negen jaar naar zes jaar. Overigens alleen voor verliezen die vanaf 2019 zijn geleden; voor oude verliezen van vóór 2019 is de termijn van negen jaar gehandhaafd.

Tot zover de geschiedschrijving. Wat maakt de overheid nu zo onbetrouwbaar? In aanloop naar Prinsjesdag die, wanneer u dit leest, inmiddels is geweest, werd bekend dat de voorgespiegelde VPB-tariefsverlaging weer niet doorgaat. Dat is nu in korte tijd de tweede keer, want vergeten is menigeen dat al eerder was voorgesteld om het winstniveau, waarover het mkb-tarief in de VPB wordt geheven, van de huidige 200.000 in drie jaren in stapjes van 50.000 te verhogen naar 350.000. Deze schijfverlenging was vorig jaar bij het Belastingplan 2019 ook alweer ingetrokken. En nu zal bij het Belastingplan 2020 de VPB-tariefsverlaging naar 20,5% ook weer worden ingetrokken, zodat volgend jaar het algemene VPB-tarief, ondanks de mooie beloften van dit kabinet, nog steeds 25% zal bedragen.

Als ik de krant moet geloven, is de reden hiervoor tenenkrommend, namelijk (kennelijk) het feit dat internationale en multinationale bedrijven de lonen, in de ogen van het kabinet, onvoldoende verhogen. Wat dit met het VPB-tarief heeft te maken, ontgaat mij. Eén ding is zeker: Het terugdraaien van de VPB-tariefsverlaging zal zeker niet helpen om de lonen te verhogen. Ook een bedrijf kan een euro immers maar één keer uitgeven. En vergeten wordt dan gemakshalve even dat het bedrijfsleven, waaronder ook het Nederlandse mkb, de VPB-tariefsverlaging deels zelf financierde.

Maar het is natuurlijk stuitend. Eerst wordt het bedrijfsleven een VPB-tariefsverlaging en afschaffing van de dividendbelasting beloofd. Toen de dividendbelasting toch niet werd afgeschaft, werd het bedrijfsleven een grotere VPB-tariefsverlaging beloofd. En amper één jaar later wordt dit even gemakkelijk weer teruggedraaid. Terwijl, en dat vind ik nog het meest stuitend, de dekkingsmaatregelen waarmee het bedrijfsleven deels haar eigen VPB-tariefsverlaging financierde, ongewijzigd in stand blijven. Dan ben je als overheid volstrekt onbetrouwbaar! En dat is een pleonasme!

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: Uitvergroot

  2019
Gerelateerde artikelen