‘Never waste a good crisis.’ Die kennen we nu wel, hoor ik u zeggen. U hebt volkomen gelijk en toch ga ik het erover hebben. De coronacrisis is verschrikkelijk voor de getroffenen en hun dierbaren, voor de medewerkers in de gezondheidszorg, voor alle hardwerkende ondernemers en loontrekkenden die in onzekerheid verkeren. Er zijn echter ook positieve aspecten te onderkennen.

Ik ga het niet hebben over de stilte, de blauwe lucht, de natuur en de kneuterige saamhorigheid die in de samenleving een vermoedelijk korte bloei doormaakt. Geniet ervan zolang het duurt. Ik wil het hebben over de staatsmachten. Niet te lang over de uitvoerende macht. Ik volsta ermee op te merken dat elk land de bestuurders krijgt die het verdient.

Allereerst een pluim voor de wetgevende macht. Het idee was net bij me opgekomen, toen ik in een nieuwsbericht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid las dat een spoedwet het licht zou zien. Ik heb nog nooit zo dicht bovenop een wetsvoorstel gezeten en dat was maar goed ook, want met een nooit eerder vertoonde snelheid is het door beide Kamers geloodst. Mijn complimenten voor deze doortastende actie van onze wetgever.

De rechtsprekende macht is zeer geholpen met art. 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Dat tijdelijke is wat mij betreft ook tijdelijk, want ik ben erg in mijn sas met de mogelijkheid zaken op een digitale zitting te behandelen. Het is namelijk vooralsnog de vraag of ooit weer een moment aanbreekt dat in de gerechtsgebouwen dezelfde hoeveelheid fysieke zittingen kan plaatsvinden als vóór de uitbraak van Covid-19. En zelfs al zou dat kunnen, dan nog kan een in een rechtsstaat essentiële autoriteit als de rechterlijke macht de deuren niet, al is het tijdelijk, sluiten.

Gelooft u de negatieve berichten in de media niet. De gerechten hebben de afgelopen maanden keihard doorgewerkt en 75% van de normale hoeveelheid zaken afgedaan, op manieren die recht doen aan de aard en de complexiteit van de zaak. De gerechtsgebouwen zijn inmiddels aangepast, zodat (in beperkte mate) fysieke zittingen kunnen plaatsvinden. Met de eerdergenoemde wet in de hand hebben de gerechten geïnvesteerd in apparatuur en opleidingen om zittingen op digitale wijze te doen. En dat gaat goed, kan ik inmiddels uit eigen ervaring vertellen. Niet alle zaken zijn geschikt, maar vele wel, zeker in het belastingrecht. Een juridisch debat is prima met digitale middelen te voeren. De voordelen: veilig en geen reistijd.

Met de gedwongen versnelling van de digitalisering heeft de rechtsprekende macht bewezen slagvaardig te kunnen zijn op andere terreinen dan de puur juridische. Digitale berichtenuitwisseling is de volgende stap. In navolging van de Hoge Raad die ondanks de coronacrisis op 15 april 2020 met succes het eigen webportaal voor belastingzaken heeft opengesteld.

Informatiesoort: Uitvergroot

Rubriek: Civiel recht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Carrousel: Carrousel

Dossiers: Corona

  1255
Gerelateerde artikelen