De Algemene Rekenkamer (AR) meldt in zijn verantwoordingsonderzoek over 2023 dat de Belastingdienst vooruitgang heeft geboekt bij het moderniseren van de IT-systemen voor de allergrootste belastingen, maar ook dat het gewenste resultaat nog niet is bereikt. 

Om risico’s te beperken moet de Belastingdienst hieraan prioriteit blijven geven. En, zo stelt de AR, dit is niet vanzelfsprekend. De Belastingdienst staat onder druk om, onder meer door politieke wensen, nieuw of aangepast beleid uit te voeren. Ergo, zulke veranderingen hebben bijna altijd gevolgen voor de IT-systemen, wat dan natuurlijk ten onrechte ten koste gaat van de noodzakelijke modernisering.

Als belastingdienstmedewerker zie ik dit soort externe berichten graag verschijnen. Simpelweg omdat het helpt bij het verkrijgen of houden van de nodige aandacht en prioriteit binnen de Belastingdienst voor de modernisering van de omzetbelastingsystemen. Die aandacht is nodig. Daar wijst ook het Adviescollege ICT-toetsing op. Dit orgaan adviseerde onlangs dat de voorbereiding van het outsourcingtraject voor de vernieuwing van de omzetbelastingtransactiesystemen (dus voor alle regelingen) verbeterd moet worden, wil dat een succes worden. De staatssecretaris/Belastingdienst volgt de verbeteringsadviezen van het Adviescollege ICT gelukkig op. Dit betekent bijvoorbeeld dat in een extra dialoogronde met drie potentiële IT-leveranciers van het nieuwe OB-systeem verder wordt gesproken over de inhoud van het nieuwe OB-systeem en over de beste volgorde van het implementeren van de verschillende OB-regelingen. Een steviger besturing en betere besluitvorming door beslismodellen/criteria is beloofd en eventuele tegenvallers zullen in de planning worden opgenomen.

De spreekwoordelijke daden moeten volgen. Tegen de normale stroom in kan nieuw beleid op het gebied van direct aanpassen in dit geval daarbij juist wel bijdragen aan de modernisering. De formeelrechtelijke complexiteit die in de OB-praktijk speelt bij de behandeling van te late aangiften en betalingen, suppleties en van belastingplichtigen die meerdere keren over hetzelfde tijdvak aangifte willen doen (lees de pre-consultatie direct aanpassen), vraagt om een oplossing. Het deformaliseren van het corrigeren van aangiften OB kan daarbij echt helpen. Waar behandeling (van bijvoorbeeld te laat gedane aangiften) als bezwaar niet nodig is, moet je dat niet willen doen. Als de nieuwe regels er tijdig zijn, kunnen ze meteen mee in het nieuwe OB-systeem. Ik ben ervóór!

Informatiesoort: Uitvergroot

Rubriek: Omzetbelasting

Focus: Focus

1611

Gerelateerde artikelen