In de internationale luchtvaart is geen accijns verschuldigd over vliegtuigbrandstoffen en is over vliegtickets geen omzetbelasting verschuldigd.

In Nederland is wel per 1 juli 2008 in de Wet belastingen op milieugrondslag een vliegbelasting ingevoerd. De vliegbelasting werd geheven ter zake van een vanaf een Nederlands vliegveld vertrekkende passagier en bedroeg € 11,25 of € 45, onder meer afhankelijk van de vliegafstand. De vliegbelasting is echter na één jaar afgeschaft vanwege de negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid (meer autovakanties of reizigers die vanaf een buitenlands vliegveld - Düsseldorf, Weeze of Brussel - vertrokken).

Het regeerakkoord bevat het voornemen om uiterlijk in 2021 een belasting op luchtvaart in te voeren. Daarmee zouden de negatieve milieugevolgen van de luchtvaart, die volgens het kabinet nu niet of slechts ten dele worden doorberekend aan vliegmaatschappijen en hun klanten, beter tot uitdrukking komen in de prijs van luchtvervoer. Het kabinet schrijft dat het de voorkeur zou verdienen om een en ander in Europees verband te regelen, maar dit kan - is mijn inschatting - zeker niet vliegensvlug. België en Luxemburg kennen thans geen vliegbelasting, maar Duitsland (sinds 1 januari 2011) en Frankrijk per vertrekkende passagier wel. De Duitse vliegbelasting kent, naar ik begrijp, drie afstandszones (0 tot 2000 kilometer, 2000 tot 6000 kilometer en meer dan 6000 kilometer) met een heffing van respectievelijk € 7,47, € 23,32 en € 41,99. Tussen 5 juli 2018 en 5 september 2018 heeft er een internetconsultatie voor een Nederlandse belasting op luchtvaart plaatsgevonden. De Staatssecretaris van Financiën is hierop in zijn brief van 16 oktober 2018, nr. 2018-0000175301, ingegaan. Er zijn 2332 reacties ontvangen, waarvan 1460 openbaar. Volgens deze brief komt een gemengd beeld naar voren, van zowel uitgesproken voorstanders als tegenstanders.

Wat mij betreft, wordt de vliegbelasting vandaag ingevoerd: het milieu mag ook wel eens de boventoon voeren. Het is opmerkelijk dat je bij wijze van spreken voor € 150 even een ‘weekendje New York’ kunt doen of voor een paar tientjes op en neer naar Malaga kan vliegen. Is het erg als het aantal vluchten vanuit Nederland niet toeneemt, omdat de grenzen van de Nederlandse vluchtcapaciteit toch al regelmatig worden bereikt? Hoewel het wat mij betreft om nog hogere tarieven zou mogen gaan, ligt het voor de hand om bij de Duitse tarieven aan te sluiten, hetgeen grenstoerisme voorkomt. Blijft natuurlijk wel België over dat geen vliegbelasting heft. Is het niet zo dat het vluchtaanbod in België lager is? En, trouwens, zou grenstoerisme zo erg zijn, nu de grenzen van de Nederlandse vluchtcapaciteit zijn bereikt? In genoemde brief valt te lezen dat ook met België over een vliegbelasting wordt gesproken. Ten slotte lijkt het mij een aardige gedachte om ook rekening te houden met toekomstige generaties. Hebben zij niet evenveel recht op een goed milieu? Van mij mag de vliegbelasting vandaag airborne!

 

Rubriek: Milieuheffingen

Informatiesoort: Uitvergroot

  592
Gerelateerde artikelen