Waarschijnlijk denkt u dat ik wat verstrooid ben, of een paar typefoutjes heb gemaakt. Dat is echter niet het geval. Aan het einde van deze Uitvergroot kunt u lezen wat de titel betekent... 

Ik geef echter al wel een tip: het komt uit Albanië en is terug te vinden in een standpunt van een Kennisgroep van de Belastingdienst. Vanaf 30 maart 2023 zijn alle Kennisgroepen hun standpunten – die als beleid kunnen worden gezien – gaan publiceren. Die publicatie vindt plaats op de website kennisgroepen.belastingdienst.nl. Er zijn tot nu toe ruim 500 standpunten gepubliceerd, waarbij de top drie bestaat uit de IB (37%), loonheffingen (15%) en de VPB (15%).

Een aantal standpunten ziet volgens mij op heel specifieke situaties, zoals in de VPB, waarin is ingegaan op de doorzak van en het vervangen van clausules van een interest rate swap en op de vraag of een en hetzelfde verlies ertoe kan leiden dat art. 15ac Wet VPB 1969 in meerdere jaren in de weg staat aan toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling, ook al is er geen sprake van misbruik. Wat betreft de loonheffingen weten we nu dat bij de verstrekking van een personeelslening aan een werknemer met een elektrische auto volgens de Belastingdienst een onderscheid moet worden gemaakt tussen een staande, veelal in beton gegoten paal (paalmodel) en een aan de muur bevestigd laadpunt (laadbox). Verder moeten volgens de Belastingdienst betalingen die betrekking hebben op de therapeutische werkzaamheden die de patiënt verricht voor de tbs-instelling, worden gerenseigneerd, tenzij er sprake is van zak- en kleedgeld. Met betrekking tot de IB vallen de volgende standpunten op. Zoals te verwachten viel, omdat het gaat om gecompliceerde wetgeving, zijn er de nodige standpunten over de eigen woning en lijfrenten. Ook zijn er standpunten over specifieke zorgkosten, onder meer of aftrekbaar zijn de kosten van een rolstoelpendelscooter,een pruik, van het afnemen van een coronatest (niet zijnde een zelftest), de hiermee samenhangende reiskosten, de met een coronavaccinatie samenhangende reiskosten, donorzaad en Dolfijntherapie. Voor degenen die willen weten wat een harde en een zachte fork zijn, is KG:202:2023:12 lezenswaardig. Wat betreft de standpunten bij andere – niet vaak bij de Kennisgroepen voorkomende – belastingen weten we nu dat de Kennisgroep vindt dat een bh met masserende werking niet onder het verlaagde BTW-tarief valt en wanneer een botsabsorber een zwaar motorrijtuig is (met twee figuren!). Als ik de standpunten zo doorlees, is het een bonte verzameling op zeer uiteenlopende vragen.

Het lijkt mij overigens alleen maar goed dat de Belastingdienst is overgegaan tot publicatie van de standpunten van de Kennisgroepen. Dat zorgt voor een gelijke behandeling van belastingplichtigen en geeft inzicht in de argumentatie van de Belastingdienst, wat past bij een transparante overheid. Soms vraag ik mij wel af of de belastingwetgeving niet eenvoudiger kan, zodat een Kennisgroep zich bijvoorbeeld niet hoeft uit te laten over paalmodellen en laadboxen. Maar goed, aangezien er al jaren om eenvoudigere (belasting)wetgeving wordt gevraagd, maar dit gewoon niet lukt, is het goed dat er Kennisgroepen van de Belastingdienst bestaan die standpunten innemen. Ten slotte: de titel is een Albanese rechtsvorm die wordt gekwalificeerd als een fiscaal niet-transparant
lichaam.

Informatiesoort: Uitvergroot

Rubriek: Belastingrecht algemeen

415

Gerelateerde artikelen