Op 28 mei 2024 is verschenen de Vakstudie Nieuws special Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025

1. Inleiding
2. Concept-memorie van toelichting. Algemeen
3. Voorgestelde wettekst met artikelsgewijze toelichting

Producten: Inhoudsopgave V-N

31