Op 20 februari 2024 is aflevering 7515 verschenen. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

  • Mr. H. de Vries - Wijzigingen in de 30%-regeling voor ingekomen werknemers per 2024 en 2025
    Met ingang van 1 januari 2024 zijn er enkele ingrijpende wijzigingen in de 30%-regeling voor ingekomen werknemers ingevoerd. Ook is al zeker dat met ingang van 2025 het fiscale voordeel voor ingekomen werknemers verder wordt beperkt door het vervallen van de keuzeregeling voor partiƫle buitenlandse belastingplicht. Over sommige van de wijzigingen is langer nagedacht dan over andere. Het aftoppen van de regeling tot de WNT-norm bijvoorbeeld is een weloverwogen en goed onderbouwde wijziging. Het beperken van het percentage van de regeling gedurende de looptijd lijkt dat niet. Beide wijzigingen worden in onderdeel 3 van dit artikel besproken. Daarna wordt ingegaan op de nieuwe regels die zien op het wijzigen of intrekken van een eerder afgegeven 30%-beschikking. In onderdeel 4 komt de wijziging met ingang van 2025 aan bod: het afschaffen van de partiƫle buitenlandse belastingplicht. Of, en zo ja, welke verdere wijzigingen per 2025 ingaan, is afhankelijk van nieuwe voorstellen die pas gedaan kunnen worden als de ingeplande evaluatie van de regeling in 2024 is afgerond. Om de wijzigingen in historisch perspectief te zetten start de auteur met een inleiding en een korte beschrijving van de eerdere evaluatie van de regeling uit 2017. Hij sluit af met een conclusie.
  • Prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok - Het beleidsbesluit earningsstripping
    Op 24 november 2023 is een beleidsbesluit met diverse standpunten over de toepassing van art. 15b Wet VPB 1969 gepubliceerd. Omdat in oktober 2022 al een syllabus van de Belastingdienst met standpunten over art. 15b Wet VPB 1969 is gepubliceerd, komen de meeste standpunten op zich niet als een verrassing. In deze bijdrage zullen de (meeste) standpunten uit het besluit worden toegelicht en kritisch worden besproken. Sommige standpunten nodigen daarnaast ook uit tot een kritische reflectie op enkele (technische) aspecten van de earningsstrippingregeling.
  • Mr. A. Strik & mr. Y.M. Sanders - Unierecht als verplichting: Richtlijnen en rechtsbescherming tegen de uitwerking daarvan
    Verslag van de 14e NOB Rondetafelbijeenkomst Europees Fiscaal Recht gehouden op 12 en 13 oktober 2023 te Den Dolder.
  • Rubriek Parlementair

Producten: WFR-signaleringen

134