Op 16 april 2024 is aflevering 7523 verschenen. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

  • Prof. dr. mr. P.G.H. Albert - Aangaan of wijzigen huwelijksvoorwaarden: fraus legis?
    De auteur bespreekt de praktische toepassing van een arrest van 16 februari 2024 (ECLI:NL:HR:2024:239). Wordt een bevoordeling van een echtgenoot door een wijziging van de huwelijksvoorwaarden op het sterfbed van de andere echtgenoot, voor de heffing van schenk- en erfbelasting erkend? En, indien van toepassing, voor de aanmerkelijkbelangheffing?
  • Mr. ir. A. Roelofsen - Ontwikkelingen in de internationale belastingarena
    In februari 2024 is bij de Verenigde Naties een Ad Hoc Committee opgericht dat moet gaan werken aan Terms of Reference voor een Framework Convention. Daarmee is uitvoering gegeven aan een Resolutie die de Algemene Vergadering van de VN in december 2023 heeft aangenomen. Met deze Framework Convention wil de VN de inclusiviteit van, en zijn eigen rol in, de internationale samenwerking op belastinggebied versterken. Dit artikel gaat in op de achtergrond van deze ontwikkeling. Het behandelt het Rapport van de secretaris-generaal van de VN dat tot die Resolutie heeft geleid en bespreekt de mogelijke vorm en inhoud van de Framework Convention. Daarbij wordt een link gelegd met het lopende werk van het Tax Expert Committee van de VN. De auteur spreekt op persoonlijke titel ook zijn verwachtingen voor de toekomst uit.
  • L. van Eenennaam - Belastinghervormingen tussen frustratie en fascinatie; afscheidsrede prof. dr. P.H.J. Essers
    Verslag van de afscheidsrede van prof. dr. P.H.J. Essers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar belastingrecht, gehouden op 15 maart 2024 aan de Tilburg University.
  • Rubriek Parlementair

Producten: WFR-signaleringen

127