De Staatssecretaris van Financiën presenteert aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen die gericht zijn tegen internationale fiscale constructies die worden gebruikt om belasting te ontduiken.

De Staatssecretaris van Financiën presenteert aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen die gericht zijn tegen internationale fiscale constructies die worden gebruikt om belasting te ontduiken. Die constructies strekken zich vaak uit over meerdere landen, waarbij kapitaal snel kan worden verplaatst. Om die constructies aan te pakken zijn er zowel maatregelen die voorvloeien uit een internationale aanpak alsook nationale maatregelen nodig.

Hij noemt de volgende maatregelen in internationaal verband:

  1. Toename van transparantie. Toegang tot informatie, uitwisseling van informatie en toezicht op de wijze waarop landen internationale afspraken hierover nakomen dragen er in belangrijke mate toe bij dat in het buitenland ondergebracht vermogen niet langer buiten het zicht van de (fiscale) autoriteiten blijft.

  2. Opstellen van een zwarte lijst. Het gaat hier om een lijst van jurisdicties die niet coöperatief zijn op het gebied van belastingen.

  3. Mandatory disclosure. De Europese Commissie onderzoekt momenteel op welke manier het toezicht kan worden verbeterd op (financiële) tussenpersonen en adviseurs etc. die een rol kunnen spelen in het opzetten van kunstmatige of verborgen offshorestructuren met belastingontduiking als doel.

Hij heeft de volgende nationale maatregelen voor ogen:

  1. Afschaffen van de inkeerregeling. De kans dat belastingplichtigen met verzwegen inkomsten tegen de lamp lopen wordt steeds groter waardoor een strengere aanpak gepast is.

  2. Aanpakken van aandelen aan toonder. Het anoniem blijven van aandeelhouders kan leiden tot misbruik, belastingontduiking en witwassen. Daarom moet het achterhalen van de uiteindelijk belanghebbende vergemakkelijkt worden.

  3. Aanpassen van het verschoningsrecht. De staatssecretaris vindt het verschoningsrecht zeer breed en voor advocaten en notarissen te ongericht.

  4. Openbaarmaking van vergrijpboeten aan deelnemers. De staatssecretaris vindt het, uit het oogpunt van correcte advisering, van belang dat het publiek kennis kan nemen van een vergrijpboete die aan een adviseur is opgelegd vanwege deelneming aan een beboetbaar feit.

  5. Constructiebestrijding in de invordering. Belastingplichtigen maken geregeld misbruik van de beperkingen die het invorderingsrecht de Belastingdienst oplegt, waardoor de verschuldigde belasting niet of niet volledig kan worden geïnd.

[Nieuwsbron]

Editie: 19 januari

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  64
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen