Staatssecretaris Wiebes van Financiën is bereid om, voor op 25 mei 2012 nog niet onherroepelijk vaststaande aanslagen, te bezien of een verdergaande verrekening van buitenlandse schenk- en erfbelasting mogelijk is dan volgt uit het BVDB. Een verzoek kan worden voorgelegd aan de Belastingdienst. 

Besluit Staatssecretaris van Financiën, 15 oktober 2014 nr. BLKB2013M/1870M, Stcrt. 2014, 29938

Dit staat in het aangepaste besluit over de internationale aspecten voor de heffing van schenk- en erfbelasting. Het vorige besluit dateert van 25 mei 2010 en is gepubliceerd in V-N 2010/27.17. De bewindsman heeft een nieuw onderdeel opgenomen over de toepassing van art. 39 AWR (volkenrechtelijke vrijstelling). Voor een schenking door of voor de erfenis van een buitenlandse diplomatieke ambtenaar die in Nederland verblijft, geldt een recht op vrijstelling van schenk- en erfbelasting als hij in de zendstaat als fiscaal inwoner wordt behandeld. Voor een schenking door of voor de erfenis van een lid van een honorair consulaire vertegenwoordiging of van een ambtenaar werkzaam bij een internationale organisatie geldt geen vrijstelling voor schenk- en erfbelasting. Verder heeft Wiebes het onderdeel over schenking door Nederlandse en niet-Nederlandse echtgenoten uit hun gemeenschappelijk vermogen verduidelijkt. Het besluit treedt op 25 oktober 2014 in werking.  

[Nieuwsbron]

Editie: 27 oktober

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  101
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen