Hof Amsterdam oordeelt dat ook forensenbelasting verschuldigd is voor een eenvoudig vakantiehuisje waar geen wasvoorzieningen aanwezig zijn, geen post wordt bezorgd en geen afvoer van huisvuil plaatsvindt.

X is eigenaar van een recreatiewoning in de gemeente Wijdemeren. De woning heeft een oppervlakte van 33 m², mag niet permanent worden bewoond, is bij ijsgang niet bereikbaar en beschikt vier maanden per jaar niet over water. De woning heeft geen wasgelegenheid en er wordt geen post bezorgd. De WOZ-waarde 2010 bedraagt € 104.000. In geschil is of de gemeente X terecht een aanslag forensenbelasting heeft opgelegd. X stelt dat zijn woning niet aangemerkt kan worden als een ‘gemeubileerde woning' als bedoeld in art. 223 Gemeentewet.

Hof Amsterdam oordeelt dat ook forensenbelasting verschuldigd is voor een eenvoudig vakantiehuisje waar geen wasvoorzieningen aanwezig zijn, geen post wordt bezorgd en geen afvoer van huisvuil plaatsvindt. Deze omstandigheden nemen niet weg dat de vakantiewoning aangemerkt kan worden als een ‘gemeubileerde woning' als bedoeld in art. 223 Gemeentewet. Ook het feit dat de woning een gedeelte van het jaar niet beschikt over leidingwater en door ijsgang niet bereikbaar is, diskwalificeert de woning niet als ‘gemeubileerde woning' (vlg. HR 26 april 1995, nr. 30 280, BNB 1995/185).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 223

Editie: 13 september

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  23
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen