Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de aanslag OZB gebruikersbelasting 2021 terecht is ondanks dat de bioscoop van X op last van de overheid was gesloten.

X is eigenaar van een bioscoop die op 1 januari 2021 was gesloten voor publiek in verband met de coronamaatregelen. In geschil is de aanslag OZB gebruikersbelasting voor dat jaar 2021.

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de aanslag OZB gebruikersbelasting 2021 terecht is ondanks dat de bioscoop van X op last van de overheid was gesloten. De omstandigheid dat de bioscoop niet voor beoogde commerciële activiteiten gebruikt kon worden, maakt niet dat geen sprake was van gebruik. Weliswaar was het door de coronamaatregelen niet mogelijk de onroerende zaak voor de beoogde commerciële activiteiten te gebruiken, maar dat betekent niet dat de mogelijkheid om de onroerende zaak te gebruiken afwezig was. De rechtbank gaat ervan uit dat het pand, tijdens de tijdelijke publiekssluiting, steeds volledig als zodanig was ingericht. De rechtbank merkt dit aan als opslag in de onroerende zaak van meubilair en dergelijke ten behoeve van het zo snel mogelijk weer toelaten van publiek. Verder acht de rechtbank het aannemelijk dat de bioscoop is schoongehouden. X kon het pand – zij het beperkt – bezigen ter bevrediging van haar behoeften en was daarom gebruiker.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 220

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Dossiers: Corona

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland

Editie: 18 mei

71

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen