Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de aftrekbeperking van algemene kosten slechts dan niet van toepassing is als het kosten betreft die feitelijk in de loonbelasting zijn betrokken. Dit is niet anders geworden na invoering van de werkkostenregeling.

X exploiteert een supermarkt. Tot de loonkosten die X ten behoeve van zijn werknemers in 2016 heeft gemaakt behoort een bedrag van € 6.533,91 dat op grond van de werkkostenregeling voor de loonbelasting onbelast is gebleven. Het betreft deels aan de cao gerelateerde vergoedingen en verstrekkingen van maaltijden, consumpties, personeelsfeesten en werkkleding. X betoogt dat de kosten die onder de werkkostenregeling vallen van de aftrekbeperking van algemene kosten zijn uitgesloten. De invoering van de werkkostenregeling heeft geleid tot een uitbreiding van het loonbegrip en de aftrekbeperking van algemene kosten ziet niet op loonkosten, aldus X. De inspecteur past de aftrekbeperking wel toe.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de aftrekbeperking van algemene kosten alleen dan niet van toepassing is als het kosten betreft die feitelijk in de loonbelasting zijn betrokken. Dit is niet anders geworden na invoering van de werkkostenregeling. Het loonbegrip is niet uitgebreid na invoering van de werkkostenregeling. Het gelijk is aan de inspecteur, het hoger beroep is ongegrond.

Lees ook het thema De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.15

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting

Editie: 31 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

554

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen