De inspecteur maakt gebruik van de bevoegdheid om vragen te stellen die uitsluitend van belang zijn om een boete vast te stellen. Dit blijkt uit informatie die staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft verstrekt naar aanleiding van een Woo-verzoek.

In het Woo-verzoek is gevraagd om informatie omtrent het beleid van de Belastingdienst over (zuiver) schuldonderzoek. De openbaar gemaakte stukken betreffen onder andere memo’s, handreikingen en een kennisgroepstandpunt. In 2017 heeft de Kennisgroep Formeel Recht het standpunt ingenomen dat de inspecteur bevoegd is vragen te stellen die uitsluitend van belang zijn om de schuldvraag voor een boete vast te stellen. Dit standpunt is ingetrokken, maar dat betekent niet er geen zuivere boetevragen meer worden gesteld.

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 5:20

Algemene wet bestuursrecht 5:17

Algemene wet bestuursrecht 5:16

Algemene wet bestuursrecht 5:13

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 31 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

789

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen