Hof Den Haag wijst het herzieningsverzoek toe, ondanks dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden. De overeenkomst tussen Luxemburg en Nederland is namelijk na de betreffende uitspraak gesloten. De PVV-aanslagen worden vernietigd.

X is Rijnvarende en eerder oordeelden Hof Den Haag (V-N 2020/47.32.5), de CRvB en de Hoge Raad (V-N 2021/25.9) dat hij verzekerd en premieplichtig is voor de volksverzekeringen in Nederland. Het SVB sluit in maart 2022 een overeenkomst met Luxemburg, waardoor X sociaal verzekerd is in Luxemburg van 1 januari 2010 tot en met 30 november 2011. X verzoekt thans om herziening van de betreffende hofuitspraak.

Hof Den Haag wijst het herzieningsverzoek toe, ondanks dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden. De overeenkomst tussen Luxemburg en Nederland is namelijk na de betreffende uitspraak gesloten. Dit komt omdat de SVB pas een overlegprocedure kon starten toen de volledige rechtsgang in Nederland was doorlopen. De inspecteur kan in casu geen ambtshalve vermindering toepassen wegens het verstrijken van de vijfjaarstermijn. Deze ongerijmde gevolgen worden voorkomen door de PVV-aanslagen thans te vernietigen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 9.6

Algemene wet bestuursrecht 8:119

Algemene Ouderdomswet 6a

Wet financiering sociale verzekeringen 57

Algemene Ouderdomswet 6

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Premieheffing

Editie: 7 september

Informatiesoort: VN Vandaag

118

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen