Staatssecretaris van Rij van Financiën heeft een ambtelijk rapport over de aanpak van fiscale regelingen naar de Eerste Kamer gestuurd.

Het rapport biedt inzicht in de effecten van fiscale regelingen op de complexiteit van het belastingstelsel en beoordeelt 116 regelingen op doeltreffendheid, doelmatigheid, overheidsingrijpen en uitvoerbaarheid. Het rapport biedt aanknopingspunten voor een eenvoudiger en beter belastingstelsel. Een deel van deze aanknopingspunten is reeds benut in het pakket Belastingplan 2024. Daarnaast vermeldt de Kamerbrief dat in het kader van nieuwe kabinetsformaties een nieuw bouwstenenrapport wordt opgesteld voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel 2024. De taakopdracht voor het bouwstenen rapport is meegezonden met het pakket Belastingplan 2024. Met deze maatregelen zet het kabinet de eerste stappen om het belastingstelsel te vereenvoudigen en wordt voldaan aan de toezegging aan het toenmalige Kamerlid Van der Linden (Fractie Nanninga) om in de eerste helft van 2023 met een voorstel voor vereenvoudiging van de fiscale regelingen te komen. Tot slot wordt met de begeleidende Kamerbrief bij het rapport voldaan aan de toezegging aan het Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) dat in deze kabinetsperiode al het mogelijke wordt gedaan om een herziening van het belastingstelsel voor te bereiden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

567

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen