Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat uitworp van de aangifte ter controle niet is gerelateerd aan vermelding in FSV. De keuze om de aangifte te controleren, is gebaseerd op een andere risicoselectie. Daarom mag de inspecteur de gevonden informatie gebruiken om de aangifte te corrigeren. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

X doet aangiften IB over verschillende jaren en claimt daarin diverse aftrekposten. De systemen van de Belastingdienst werpen de aangiften uit ter controle. X onderbouwt desgevraagd de aftrekposten niet. De inspecteur corrigeert de aangiften, hetgeen ook invloed heeft op de huurtoeslag. X komt in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2023/22.1.2) stelt na uitvraag van nadere inlichtingen aan de inspecteur vast dat uitworp van de aangiften niet is gerelateerd aan vermelding in de fraude signalering voorziening (FSV). De keuze om de aangifte te controleren, is gebaseerd op een andere risicoselectie en daarom niet onrechtmatig. Daarom mag de inspecteur de gevonden informatie gebruiken om de aangifte te corrigeren. Het hoger beroep ongegrond. X gaat in cassatie, maar betaalt het griffierecht niet. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Wet inkomstenbelasting 2001 6.16

Wet inkomstenbelasting 2001 6.13

Wet inkomstenbelasting 2001 6.1

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 6 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

437

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen