Het Hof van Justitie EU oordeelt dat UCMR-ADA belastingplichtig is voor de BTW. Zij wordt dan geacht de dienst van de rechthebbenden te hebben ontvangen voordat zij deze dienst zelf aan de eindverbruiker verstrekt. UCMR-ADA moet facturen inclusief BTW opstellen voor de eindverbruiker.

UCMR-ADA is een organisatie voor het collectieve beheer van de aan het auteursrecht op muziekwerken verbonden vermogensrechten. Zij is door het Roemeens bureau voor auteursrecht aangewezen als de enige organisatie die belast is met de inning van de aan het auteursrecht verbonden vergoedingen die verschuldigd zijn voor de mededeling aan het publiek van muziekwerken tijdens concerten, optredens of artistieke evenementen. De culturele vereniging ‘Ziel van Roemenië’ weigert om de door UCMR-ADA gevorderde royalty’s in verband met een door haar georganiseerd optreden te betalen. De Roemeense rechter oordeelt dat Ziel van Roemenië de royalty’s moet betalen, maar dat zij geen BTW is verschuldigd. UCMR-ADA is het daar niet mee eens, omdat de BTW dan voor haar rekening zou komen. De Roemeense rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat UCMR-ADA belastingplichtig is voor de BTW. Zij wordt dan geacht de dienst van de rechthebbenden te hebben ontvangen voordat zij deze dienst zelf aan de eindverbruiker verstrekt. Dit houdt in dat UCMR-ADA facturen op eigen naam moet opstellen voor de eindverbruiker. In deze facturen moeten dan alle bij de eindverbruiker geïnde bedragen, inclusief BTW, zijn opgenomen. Voor de auteursrechthebbenden geldt dat zij op hun beurt aan UCMR-ADA facturen, inclusief BTW, moeten uitreiken voor de in verband met de ontvangen royalty’s verrichte dienst.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Editie: 22 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  278
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen