De Belastingdienst heeft de meeste maatregelen kunnen realiseren om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te implementeren, met uitzondering van de maatregel ‘verwijderen van verouderde gegevens’. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer.

Om te voorkomen dat de niet-tijdig verwijderde gegevens onrechtmatig kunnen worden verwerkt door medewerkers van de Belastingdienst, heeft de Belastingdienst mitigerende maatregelen genomen. De verouderde documenten worden in een datakluis geplaatst. Dit is een afgeschermde omgeving waar medewerkers geen toegang toe hebben, alleen daartoe aangewezen beheerders.

In de brief aan de Tweede Kamer licht Snel verder toe hoe de Belastingdienst uitvoering heeft gegeven aan de implementatie van de AVG. Er kan niet worden uitgesloten dat er binnen de Belastingdienst niet in strijd met de AVG wordt gehandeld. In dat geval zal de situatie conform de normen van de AVG worden afgehandeld.

Snel heeft tevens het onderzoek​s​rapport ‘Implementatie AVG bij het Ministerie van Financiën’ van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de Tweede Kamer gestuurd.​ De ADR zal nog een aanvullende audit doen op de implementatie van de AVG bij de Belastingdienst.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  429
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen