Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur geen extra persoonsgebonden aftrek hoeft te verlenen. De aftrek elders belast is ten onrechte verleend en de inspecteur kan zich daarom op interne compensatie beroepen.

X verhuist in 2015 naar Spanje. In zijn IB-aangifte 2015 brengt hij een bedrag van € 8193 aan alimentatie in aftrek. Zijn ex-partner heeft dit bedrag in haar IB-aangifte 2015 aangegeven. Bij het vaststellen van de definitieve IB-aanslag 2015 houdt de inspecteur rekening met een persoonsgebonden aftrek van € 4843 en een aftrek elders belast van € 14.075. In geschil is of X nog recht heeft op een extra persoonsgebonden aftrek van € 4092. De inspecteur beroept zich hierbij op interne compensatie, omdat X geen recht heeft op de aftrek elders belast.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur geen extra persoonsgebonden aftrek hoeft te verlenen. De aftrek elders belast is ten onrechte verleend en de inspecteur kan zich daarom op interne compensatie beroepen. Het hof overweegt daarbij dat X op grond van de Spaanse migrantenregeling in 2015 in Spanje niet in de belastingheffing is betrokken. Door deze migrantenregeling wordt X in 2015 namelijk voor de Spaanse belastingheffing niet als een inwoner van Spanje aangemerkt. X is dan ook voor het Belastingverdrag NL - Spanje geen inwoner van Spanje en heeft dan geen recht op de aftrek elders belast. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Spaanse Staat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 4

Wet inkomstenbelasting 2001 6.3

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Internationaal belastingrecht

Editie: 25 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  324
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen