Het besluit compensatieregeling CAF-11 en vergelijkbare zaken is aangevuld met de procedures voor de situaties waarin de Belastingdienst/Toeslagen ouders institutioneel vooringenomen heeft behandeld. Het aangevulde besluit is door staatssecretaris Van Huffelen van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met het aangevulde besluit wordt onder andere geregeld dat een ouder kan verzoeken om een (individuele) toets of bij de beoordeling van zijn aanspraak op kinderopvangtoeslag de Belastingdienst/Toeslagen institutioneel vooringenomen heeft gehandeld. Verder wordt in het aangepaste besluit geregeld dat over de gemiste kinderopvangtoeslag als gevolg van de neerwaartse correctiebeschikking rente aan de ouders zal worden vergoed. De overige wijzigingen zijn van redactionele aard.

Het voorgaande besluit van 20 mei 2020, nr. 2020-95373 (V-N Vandaag 2020/1376) wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit. Het besluit wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  211
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen