Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën heeft het vernieuwde verzamelbesluit toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit is geregeld dat rente, betaalde invorderingsrente en betaalde vervolgingskosten aan de ouder worden vergoed bij een herziening van de toekennings- of terugvorderingsbeschikking in het kader van de hardheid van het stelsel.

In het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag is goedgekeurd dat rente als bedoeld in artikel 27 Awir wordt vergoed bij de herziening van de terugvorderingsbeschikking. Tevens is goedgekeurd dat bij een dergelijke herziening rente als bedoeld in artikel 29 Awir die in rekening is gebracht en betaalde kosten van invordering, worden vergoed. Ook is in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag goedgekeurd dat rente als bedoeld in artikel 29 Awir die in rekening is gebracht en betaalde kosten van invordering, worden vergoed ingeval de op basis van dit onderdeel herziene toekenning tot een lagere terugvordering zou hebben geleid. De overige wijzigingen zijn van redactionele aard.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 17 april 2020, nr. 202072441 (V-N 2020/20.19). Het besluit wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant, en werkt deels terug tot en met 23 oktober 2019.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  201
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen