Het besluit fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis is weer geactualiseerd.

Ten opzichte van het vorige besluit van 6 mei 2020, nr. 2020-9594, V-N 2020/24.3, voor het laatst gewijzigd op 19 mei 2020, nr. 2020-10789, V-N 2020/27.19, zijn enkele onderwerpen toegevoegd en worden enkele goedkeuringen verduidelijkt en uitgebreid.De volgende onderwerpen zijn toegevoegd:

  • Uitstel BPM voor vergunninghouders (onderdeel 3.1);

  • Tegemoetkoming vaste lasten MKB (onderdeel 8.5);

  • Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s (onderdeel 12).

Verder is de goedkeuring voor een vaste reiskostenvergoeding verduidelijkt (onderdeel 6.2) en uitgebreid tot andere vaste vergoedingen en is de goedkeuring voor de vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig uitgebreid (onderdeel 7.1). Ook is er een aanvullende voorwaarde opgenomen voor uitstel van betaling van belastingen voor langer dan 3 maanden (onderdeel 3.1). Tot slot zijn in het besluit termijnen van bestaande goedkeuringen verlengd.

Het besluit van 6 mei 2020 is ingetrokken.

Het Dossier Coronavirus is volledig bijgewerkt met de toevoegingen en wijzigingen in dit besluit. 

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

Dossiers: Corona

  572
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen