Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een bezwaarmaker die een hoorverzoek doet ook recht heeft op toezending van de dossierstukken.

X is het niet eens met een WOZ-beschikking van de gemeente Renkum. X verzoekt om te worden gehoord. In hoger beroep is nog in geschil of de gemeente verplicht was voorafgaand aan de hoorzitting de dossierstukken aan X te zenden. De heffingsambtenaar stelt dat de stukken ter inzage lagen en dat dit volstond.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een bezwaarmaker die een hoorverzoek doet ook recht heeft op toezending van de dossierstukken. Dat is dus meer dan alleen een passief inzagerecht. Dat betekent dat het bestuursorgaan verplicht is om de stukken (eventueel tegen een kostendekkende vergoeding) toe te zenden. De wet, de wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters zijn verdeeld over de vraag of art. 7:4 Awb verplicht tot toezending. Dat het hof niettemin concludeert tot een toezendverplichting, heeft te maken met de waarborgfunctie van art. 7:4 Awb. Die zorgt ervoor dat een geschil over een besluit van een bestuursorgaan wordt beslecht op basis van alle relevante feitelijke gegevens die aan het bestuursorgaan ter beschikking staan en hebben gestaan, zodat de belanghebbende zich daarover kan uitlaten. Omdat de heffingsambtenaar de toezendverplichting heeft geschonden, is het hoger beroep van X gegrond en komt hij in aanmerking voor een proceskostenvergoeding van in totaal € 2.401.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 12 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

  1201
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen