Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de hoorplicht is geschonden ondanks verschillende pogingen van de inspecteur om telefonisch contact te krijgen met de gemachtigde van X.

Belanghebbende, X, heeft in de bezwaarfase verzocht om telefonisch te worden gehoord. De inspecteur heeft meerdere keren vergeefs getracht telefonisch contact met de gemachtigde van X te krijgen. Toen dat niet lukte heeft hij uitspraak op bezwaar gedaan zonder X te horen. In geschil is of de inspecteur de hoorplicht heeft geschonden.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de hoorplicht is geschonden ondanks verschillende pogingen van de inspecteur om telefonisch contact te krijgen met de gemachtigde van X. Aangezien telefonisch contact niet mogelijk was, had het op de weg van de inspecteur gelegen om X schriftelijk een voorstel te doen over datum en tijdstip van de hoorzitting (vgl. HR 18 januari 2019, V-N 2019/6.22). Gesteld noch gebleken is dat X op enig moment afstand heeft gedaan van zijn recht om te worden gehoord. Het hof wijst de zaak terug naar de inspecteur met de opdracht om X alsnog volgens de regels (telefonisch) te horen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Bronbelasting

Editie: 12 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  637
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen