Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv slechts een dienstverlenende rol heeft gespeeld in een internationale belastingconstructie. De feitelijke werkzaamheden van X bv bestonden niet uit het beleggen van vermogen. X bv is voor de VPB-heffing niet aan te merken als fbi.

Belanghebbende, X bv, wordt in 2012 opgericht met als doel om te fungeren binnen een internationale belastingconstructie. X bv moet binnen de constructie fungeren als fbi. Naar aanleiding van een onderzoek stelt de inspecteur dat X bv geen fbi is en legt VPB-aanslagen op van € 199,2 mln en € 98,3 mln. De inspecteur overweegt daarbij dat X bv is opgericht om gebruikt te worden in een fiscale structuur waarbij niet-ingehouden dividendbelasting door een Amerikaans pensioenfonds desondanks zou worden teruggevraagd. Hierbij is een kunstmatige, circulaire, dividendstroom gecreëerd om een voordeel te genieten.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de feitelijke werkzaamheden van X bv niet bestonden uit het beleggen van vermogen en dat X bv voor de VPB-heffing ook niet is aan te merken als fbi. Het hof oordeelt dat X bv slechts een dienstverlenende rol heeft gespeeld binnen het tot stand brengen van een internationale belastingconstructie. Voor deze rol heeft X bv per saldo slechts een dienstverleningsvergoeding ontvangen. Het hof verlaagt de VPB-aanslagen naar belastbare bedragen van € 283.333 en € 141.667. Het doel van de constructie was om in het Verenigd Koninkrijk verhandelbare tax credits te creëren, zonder dat er door de bij de structuur betrokken partijen per saldo dividendbelasting zou worden afgedragen. Hiertoe zijn grote sommen geld overgeboekt tussen diverse entiteiten in verschillende landen overeenkomstig een vooraf uitgewerkt plan. X bv is hierbij onder andere in staat gesteld om voor een bedrag van € 1,1 mln aandelen te kopen in een kort daarvoor opgerichte Luxemburgse vennootschap terwijl daarbij al vaststond dat deze aandelen recht zouden geven op € 800 mln aan uit te keren dividend. Volgens het hof heeft X bv echter nimmer het economisch belang bij de aandelen in de Luxemburgse vennootschap en het dividend daarop verworven. De van de Luxemburgse vennootschap ontvangen dividenden hebben niet tot de belastbare winst van X bv behoord.

Lees ook het thema Beleggingsinstellingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 28

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 4 maart

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen