Advocaat-generaal Pitruzzella concludeert dat een bestuursholding geen recht heeft op BTW-aftrek voor diensten die zij van derden afneemt en in ruil voor een deelneming in de algemene winst inbrengt in haar dochteronderneming.

W-GmbH houdt een deelneming in X-KG en Y-KG. Deze vennootschappen houden zich bezig met de bouw van onroerende zaken en de verkoop van wooneenheden. Deze handelingen zijn in hoge mate vrijgesteld van BTW. In verband met twee bouwprojecten van X-KG brengt W-GmbH om niet diensten ter waarde van € 9,4 mln in X-KG in. Daarnaast verricht W-GmbH ook administratieve diensten voor X-KG. Met betrekking tot Y-KG heeft W-GmbH een gelijke afspraak. W-GmbH brengt de volledige door haar betaalde BTW in verband met de afgenomen diensten in aftrek. Volgens de Duitse Belastingdienst is de BTW op de ingebrachte diensten echter niet aftrekbaar. De Duitse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Pitruzzella concludeert dat een bestuursholding geen recht heeft op BTW-aftrek voor diensten die zij van derden afneemt en in ruil voor een deelneming in de algemene winst inbrengt in haar dochteronderneming. Dit geldt wanneer de in een eerder stadium afgenomen diensten niet rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met de eigen handelingen van de holding, maar met de vrijgestelde activiteiten van de dochteronderneming. Ook is van belang of de in een eerder stadium afgenomen diensten niet zijn opgenomen in de prijs van de (voor de dochteronderneming verrichte) belaste handelingen en niet behoren tot de algemene kosten van de eigen bedrijfsuitoefening van de holding. Verder is het in strijd met het doel van de aftrekregeling van de Btw-richtlijn dat bij de holding BTW-aftrek wordt gecreëerd, terwijl de dochteronderneming bij een rechtstreekse afname geen recht op aftrek van voorbelasting zou hebben.

Lees ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Editie: 4 maart

59

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen