Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de BTW-voorbelasting die op de woning drukt. Tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning ontbreekt namelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband.

X laat in 2017 een woning bouwen. Hij laat daarbij ook niet-geïntegreerde zonnepanelen plaatsen. Ten aanzien van de zonnepanelen is € 904 aan BTW aan X in rekening gebracht. Voor de bouw van de woning is € 45.246 aan BTW in rekening gebracht. X stelt dat hij recht heeft op aftrek van de BTW voor de zonnepanelen. Verder is hij ook van mening dat het dak, door het plaatsen van de zonnepanelen, een zakelijke functie heeft gekregen, en dat hij daarom ook recht heeft op een teruggaaf van de BTW die ziet op de woning. De inspecteur verleent slechts een teruggaaf van € 904.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de BTW-voorbelasting die op de woning drukt. Tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning ontbreekt namelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband. Het hof merkt daarbij op dat de werkzaamheden bestaande uit de bouw van de woning verder reiken dan hetgeen noodzakelijk is om X in staat te stellen om met behulp van zonnepanelen energie op te wekken. Zo kunnen de panelen ook in een zonnepark worden geplaatst of op al bestaande gebouwen. Verder is het volgens het hof ook niet aannemelijk dat de kosten van de bouw van de woning op enigerlei wijze rechtstreeks of als algemene kosten zijn verdisconteerd in de prijs die X van de energiemaatschappij voor de levering van elektriciteit ontvangt. Ook maakt X niet aannemelijk dat hij specifiek voor de zonnepanelen extra kosten heeft gemaakt. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 14 april

  755
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen