Advocaat-generaal Szpunar concludeert dat QM met het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen niet een onder bezwarende titel verrichte dienst verricht. Dit geldt wanneer de bedrijfswagen ter beschikking van een werknemer wordt gesteld voor de privédoeleinden van deze werknemer en deze werknemer geen vergoeding betaalt.

Het Luxemburgse QM beheert beleggingsfondsen en stelt bedrijfswagens ter beschikking aan twee in Duitsland wonende werknemers. In 2014 schrijft QM zich in Duitsland in als BTW-plichtige. Het bezwaar tegen de naar aanleiding van de BTW-aangiften opgelegde aanslagen, wordt door de Duitse Belastingdienst afgewezen. QM stelt dat de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagens niet met BTW is belast, omdat het geen dienst onder bezwarende titel betreft. Verder wordt deze dienst volgens QM hoe dan ook niet volledig onder bezwarende titel verricht en is geen sprake van de verhuur van een vervoermiddel. De Duitse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Advocaat-generaal Szpunar concludeert dat QM met het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen niet een onder bezwarende titel verrichte dienst verricht. Dit geldt wanneer de bedrijfswagen ter beschikking van een werknemer wordt gesteld voor de privédoeleinden van deze werknemer en deze werknemer geen vergoeding betaalt. Ook moet de werknemer dan geen afstand doen van een deel van zijn loon of van andere voordelen die hem door QM verschuldigd zijn. Verder mag er dan ook geen sprake van zijn dat de werknemer uit hoofde van de terbeschikkingstelling van dat voertuig aanvullende arbeid verricht.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  611
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen