Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de fiscale diensten van K en de diensten op het gebied van software van SC onder de BTW-vrijstelling voor beleggingsmaatschappijen vallen. Deze diensten moeten dan wel intrinsiek verband houden met het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

K verricht diensten voor beleggingsmaatschappijen. Deze diensten bestaan uit de berekening van de voor de IB van de deelnemers in de fondsen relevante waarden, zoals belastingafrekeningen. Voor deze diensten wordt geen BTW in rekening gebracht. De Oostenrijkse Belastingdienst is echter van mening dat de diensten van K specifiek zijn voor een belastingadviseur of accountant, zodat de BTW-vrijstelling voor beleggingsmaatschappijen niet van toepassing is.

DBKAG, die gemeenschappelijke beleggingsfondsen beheert, heeft een gebruiksrecht verkregen voor software van SC GmbH, die wordt gebruikt voor het maken van berekeningen die essentieel zijn voor het risicomanagement en de performancemeting. Volgens DBKAG is geen BTW-verschuldigd voor de prestaties die SC levert. De Oostenrijkse Belastingdienst is echter van mening dat SC slechts technische bijstand verleent die niet specifiek of essentieel is voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

Verder stelt de fiscus in beide zaken dat de diensten onvoldoende autonoom zijn om binnen de werkingssfeer van de BTW-vrijstelling te vallen. De Oostenrijkse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de fiscale diensten van K en de diensten op het gebied van software van SC onder de BTW-vrijstelling voor beleggingsmaatschappijen vallen. Deze diensten moeten dan wel intrinsiek verband houden met het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen en uitsluitend worden verricht voor het beheer van dergelijke fondsen, ook wanneer deze diensten niet in hun geheel worden uitbesteed.

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  372
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen