De Hoge Raad oordeelt dat de CO2-uitstoot van de onderhavige auto een gegeven kenmerk is en dat deze dus niet meer als variabele kan worden aangevoerd om eerder in Nederland geregistreerde auto’s met een lagere CO2-uitstoot als soortgelijk te beschouwen.

X vof doet in 2015 BPM-aangifte voor een (oorspronkelijk) uit de VS afkomstige en later in Duitsland geregistreerde Ford Mustang GT V8 Coupé uit 2011. Volgens het bijgaande taxatierapport is de CO2-uitstoot 284 gr/km. In geschil is de naheffingsaanslag die is gebaseerd op een CO2-uitstoot van 316 gr/km, conform het Duitse kentekenbewijs. Volgens Hof Den Haag beroept X vof zich vergeefs op de lagere CO2-uitstoot van soortgelijke, reeds in Nederland geregistreerde auto’s omdat de CO2-uitstoot een kenmerk van de auto is, en daarmee een vaststaand gegeven is. X vof stelt in cassatie dat in het Nederlandse kentekenregister andere Ford Mustang GT V8 Coupés staan met een CO2-uitstoot van slechts 268 en 284 gr/km en dat de naheffing daarom te hoog is.

De Hoge Raad oordeelt dat de CO2-uitstoot van de onderhavige auto een gegeven kenmerk is en dat deze dus niet meer als variabele kan worden aangevoerd om eerder in Nederland geregistreerde auto’s met een lagere CO2-uitstoot als soortgelijk te beschouwen. De hogere BPM-heffing is dus geen schending van art. 110 VWEU. Het is voorts niet uit te sluiten dat gebruikte auto’s van hetzelfde merk, type en uitvoering – ook met gelijke productiejaren en gelijke tijdstippen van eerste toelating op de weg – een andere CO2-uitstoot hebben. De vermelding van de CO2-uitstoot op het Duitse kentekenbewijs volstaat voor de aanname dat deze door de TÜV conform art. 6a letter d Uitvoeringsregeling BPM is vastgesteld, zijnde overeenkomstig de voorschriften van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, dan wel een gelijkwaardig internationaal reglement. Het beroep van X vof is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10b

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hoge Raad

Editie: 6 april

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen