Tijdens de informele Ecofinraad van 14 september 2019 is gesproken over modernisering van de energiebelasting. Het Finse voorzitterschap heeft het klimaat en maatregelen hieromtrent als prioriteit gemaakt gedurende haar voorzitterschap. Klimaatverandering noodzaakt tot verdere actie zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de huidige belastingheffing op energieproducten, aldus het voorzitterschap. Dit staat in het verslag van de informele Ecofinraad dat minister Hoekstra van Financiën naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet is in beginsel voorstander van het moderniseren van de belasting op energieproducten en elektriciteit en het aanpassen van de energiebelastingrichtlijn. Nederland heeft zich dan ook, net als meerdere andere lidstaten, positief uitgesproken over maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Verschillende lidstaten hebben een terughoudender positie aangenomen en aangegeven dat flexibiliteit, concurrentiekracht en de afhankelijkheid van de luchtvaart belangrijke elementen zijn om mee te nemen bij de totstandkoming van toekomstige maatregelen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 26 september

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen