Naar aanleiding van een bij de vaste commissie voor Financiën ingediende klacht, heeft de Staatssecretaris van Financiën het Memo Draaiboek inhoudelijke behandeling Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw vrijgegeven.

De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer in zijn algemeenheid over deze problematiek en dan met name de toepassing van het arrest HR 21 april 2017, nr. 15/02004 (V-N 2017/22.17). Dit arrest is er één uit een serie van vier over de massaal ingediende bezwaren tegen de btw-correctie voor het privégebruik auto over de periode tweede helft 2011 tot en met 2016. In HR 15/02004 is aan de orde dat de werkelijke omvang van het privégebruik een lagere correctie zou inhouden dan het gehanteerde forfait. Volgens de Hoge Raad hoeft het vaststellen van de werkelijke omvang van het privégebruik niet enkel te geschieden aan de hand van een bijgehouden kilometeradministratie. Naar aanleiding hiervan zijn belastingplichtigen in de gelegenheid gesteld de lagere omvang van het privégebruik nader te motiveren en te onderbouwen. De Belastingdienst heeft deze vervolgens afgehandeld conform het draaiboek.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 17 mei

  643
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen