In verband met art. 15 lid 15 Wet VPB 1969 en het per 1 januari 2019 te introduceren art. 33a lid 6 IW 1990 heeft staatssecretaris Snel van Financiën het besluit tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen aan de Tweede Kamer voorgelegd.

In dit eindejaarsbesluit zijn wijzigingen opgenomen van onder meer het Besluit Fiscale eenheid 2003 en van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990.

De wijzigingen van het Besluit Fiscale eenheid 2003 treden niet eerder in werking dan 22 februari 2019. De wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 treden in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld.

De wijzigingen in het besluit Fiscale eenheid 2003 betreffen onder andere de volgorde van in aftrek brengen van voorvoegingsverliezen. De wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 betreft de aansprakelijkheid van begunstigden.

Ook de Eerste Kamer heeft een afschrift ontvangen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Editie: 28 december

Rubriek: Invordering, Vennootschapsbelasting, Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Carrousel: Carrousel

  594
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen