Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de kosten die de heer X moet maken om de auto bij Domeinen in Soesterberg te tonen, afgezet tegen de hoogte van de BPM-naheffing dermate hoog zijn, dat het disproportioneel is om hem daarvoor op te roepen.

De heer X doet BPM-aangifte voor een gebruikte BMW 5 530d. X heeft de auto daartoe laten taxeren door een gecertificeerde deskundige. In het taxatierapport is de handelswaarde auto berekend aan de hand van de koerswaardelijst van XRay minus € 5973 schade. X geeft geen gehoor aan het verzoek van de inspecteur om de auto te laten hertaxeren door een medewerker van Domeinen Roerende Zaken in Soesterberg. In geschil is de naheffingsaanslag van € 642 en de verzuimboete van 10%. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de boete niet terecht en X krijgt een proceskostenvergoeding van € 1500. Partijen gaan in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de kosten die X moet maken om de auto in Soesterberg te tonen, afgezet tegen de hoogte van de naheffing dermate hoog zijn, dat het disproportioneel is om hem daarvoor op te roepen. X moet dus met andere bewijsmiddelen aannemelijk maken dat de handelsinkoopwaarde lager is. Gelet op de foto’s van het taxatierapport wordt de waardevermindering door de schade in goede justitie vastgesteld op € 2500. De naheffing wordt verlaagd tot € 345. Aangezien X een pleitbaar standpunt heeft door af te gaan op het oordeel van een gecertificeerde deskundige is de boete niet terecht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Bronbelasting, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 1 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  433
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen