Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X aannemelijk maakt dat de actuele schade bij de registratie meer is dan € 32.277. De verschuldigde BPM is daarom bij de handelsinkoopwaarde in beschadigde staat lager dan reeds op aangifte is voldaan.

X koopt op 1 december 2014 in Duitsland een zwaar beschadigde Ferrari 458 4.5 V8 Italia voor € 67.000. met datum van eerste toelating van 1 augustus 2014. In mei 2016 doet X BPM-aangifte en volgens het taxatierapport is de handelsinkoopwaarde € 60.985. Op de koerslijstwaarde is € 78.244 schade in mindering gebracht, zijnde € 54.576 actuele schade, € 2784 waardecorrectie door parallelimport en € 20.884 correctie wegens het schadeverleden. X voldoet aldus € 14.089 aan BPM. Na hertaxatie door Domeinen stelt de inspecteur dat de waardevermindering door de schade slechts € 29.133 is, zijnde 90% van de geraamde herstelkosten. In geschil is de naheffingsaanslag van € 10.970. Rechtbank Gelderland vermindert de aanslag tot € 10.256, omdat 100% van de herstelkosten (€ 32.277) mag worden afgetrokken. X gaat in hoger beroep. Niet meer in geschil is dat de koerslijst van Eurotaxglass met 5% mag worden verminderd voor de 'bijstelling dealersituatie' en 10% voor de 'bijstelling marktsituatie', zodat de handelsinkoopwaarde in onbeschadigde staat € 119.535 is.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X vervolgens aannemelijk maakt dat de actuele schade bij de registratie meer is dan € 32.277. Zo is bij deze jonge dure auto het geregistreerde schadeverleden een waardedruk van € 17.930 redelijk en ontbreken er bij de hertaxatie nog € 5526 aan onderdelen. Bovendien is de € 4622 schade aan het instrumentenpaneel ook aannemelijk. De verschuldigde BPM is bij de handelsinkoopwaarde in beschadigde staat van € 59.180 daarom lager dan reeds op aangifte is voldaan. De aanslag wordt vernietigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 22 juni

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen