Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X bv zonder nadere of aanvullende verklaring van haar taxateur niet aannemelijk maakt dat op de handelsinkoopwaarde ten onrechte geen 15% correctie in aanmerking is genomen.

X bv doet BPM-aangifte voor een Rolls Royce Wraith met behulp van een taxatierapport en voldoet € 35.672. In geschil is de naheffing van € 9369. Rechtbank Gelderland verlaagt de naheffing tot € 1479. In hoger beroep is alleen nog in geschil of op de handelsinkoopwaarde van € 208.086 alsnog een correctie van 15% voor de dealer- en marktsituatie moet worden toegepast.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv zonder nadere of aanvullende verklaring van haar taxateur niet aannemelijk maakt dat op de handelsinkoopwaarde ten onrechte geen 15% correctie in aanmerking is genomen. Ondanks dat de dealer- en marktsituatie expliciet op nihil staan bij de koerslijst, wordt de daaruit voortvloeiende handelsinkoopwaarde namelijk ondersteund door de in het taxatierapport vermelde verkoopcijfers van drie referentieauto's. Het maakt niet uit dat de inspecteur in de regel een correctiefactor van 15% toepast als de afschrijving – anders dan in casu – is bepaald aan de hand van een koerslijst. Het beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 9 februari

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen