Rijnvarenden die onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel vallen en problemen ervaren bij het terugvorderen van eerder ten onrechte in Luxemburg betaalde premies, krijgen in Nederland een tegemoetkoming ter hoogte van de in Luxemburg betaalde premie. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De oplossing geldt voor Luxemburgse premies in de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 en voor het deel waarvoor nog geen tegemoetkoming heeft plaatsgevonden. Door deze tegemoetkoming aan de rijnvarenden te verstrekken, worden zij zo veel als mogelijk in de positie gebracht waarin zij zouden hebben verkeerd indien conform de geldende aanwijsregels in de juiste lidstaat, te weten Nederland, premie zou zijn afgedragen. Voor rijnvarenden, die reeds Luxemburgse uitkeringen ontvangen, wordt in overleg met Luxemburg maatwerk geleverd.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Premieheffing, Internationale sociale zekerheid

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 9 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  187
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen