Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een gehuwde vader die een paar dagen per week aanschuift bij zijn gezin in Frankrijk, geen recht heeft op de IACK omdat hij geen eigen huishouden voert.

X is gehuwd met Y met wie hij twee kinderen heeft. In 2014 emigreert Y met de kinderen naar Frankrijk. In 2017 schuift X van donderdagavond t/m zondagavond en tijdens de vakanties aan bij zijn gezin in Frankrijk, maar hij staat in de Franse basisregistratie personen niet op dit adres ingeschreven. In de aangifte IB 2017 claimt X de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) maar de inspecteur weigert die. Rechtbank Gelderland is het daarmee eens, omdat niet is voldaan aan de inschrijvingseis en de kinderen niet tenminste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijven.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt X in het ongelijk. X voldoet niet aan het in de uitvoeringsregeling opgenomen vereiste voor de IACK. Die houdt in dat het moet gaan om een geval waarin de kinderen tegelijkertijd tot het huishouden van hun beide ouders behoren, waarbij het dan moet gaan om een huishouden van elk van de ouders. In het geval van X betreft het alleen het huishouden van Y. Het hof verwerpt ook het beroep van X op het gelijkheidsbeginsel, omdat zijn situatie niet vergelijkbaar is met die van een co-ouder.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 44b

Wet inkomstenbelasting 2001 8.14a

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 24 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  507
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen