Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X niet aannemelijk maakt dat zijn taxateur met het aspect 'ex-schadeauto' geen rekening heeft gehouden. De bewoordingen in het taxatierapport lijken namelijk in een andere richting te wijzen.

X doet BPM-aangifte voor een Porsche Macan 3.0 D S met schade en voldoet aldus € 1400. De in het bijgaande taxatierapport berekende schade van € 40.925 is voor 100% als waardevermindering in aanmerking genomen. In geschil is de naheffingsaanslag van € 1701. Volgens Rechtbank Gelderland is de aftrek voor schade 72% van € 40.925, maar wordt wel een extra aftrek van € 10.000 toegekend voor de status van 'ex-schadeauto'. De aanslag wordt verlaagd tot € 147. De inspecteur stelt in hoger beroep dat X de extra aftrek niet heeft onderbouwd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zijn taxateur met het aspect 'ex-schadeauto' geen rekening heeft gehouden. De bewoordingen in het taxatierapport: “hierin is rekening gehouden met (…) schadeverleden reeds bekend – schadeverleden na herstel (..) ” lijken namelijk in een andere richting te wijzen. Rekening houdend met 15% aftrek voor de markt- en dealersituatie en een extra leeftijdskorting wegens het tijdsverloop tussen de aangifte en de registratie wordt de naheffingsaanslag vastgesteld op € 396. Het beroep van de inspecteur is deels gegrond, zodat X een proceskostenvergoeding krijgt van € 1068.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 18 februari

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen