Advocaat-generaal Wattel concludeert dat het hof de reclameactiviteiten terecht als één activiteit heeft aangemerkt. Ook is de A-G het met het hof eens dat gemeente X met deze activiteiten een materiële onderneming drijft.

Gemeente X, een grootstedelijke gemeente, verricht onder andere reclameactiviteiten en activiteiten met betrekking tot brandstofverkooppunten. De reclameactiviteiten bestaan onder meer uit het plaatsen op gemeentelijke eigendommen van billboards en europanels en het plaatsen van lichtbakken op licht- en spanmasten. De activiteit met betrekking tot de brandstofverkooppunten betreft het door middel van veiling in de markt zetten van de huurrechten op de tankstation-locaties van X gevolgd door de verhuur van die locatie aan de hoogste bieder. De inspecteur corrigeert de VPB-aangifte 2016 van X met betrekking tot de opbrengsten uit de reclameactiviteiten (€ 5 mln) en activiteiten met betrekking tot brandstofverkooppunten (€ 4,7 mln). Volgens X is er geen sprake van belastbare winst. Hof Den Haag oordeelt dat X een (materiële) onderneming drijft: er is sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, er wordt deelgenomen aan het economische verkeer en een winstoogmerk is aanwezig. Het hof verwerpt dan ook het standpunt van X dat sprake is van normaal vermogensbeheer. X gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat het hof de reclameactiviteiten terecht als één activiteit heeft aangemerkt. Ook is de A-G het met het hof eens dat gemeente X met deze activiteiten een materiële onderneming drijft. De A-G stelt vervolgens vast dat het hof uitgebreid is ingegaan op de werkzaamheden van X in verband met de reclameactiviteiten, de omvang van de organisatie, de aard van de werkzaamheden, het aanwezig kapitaal en de duur van de werkzaamheden. Daarbij is van belang dat niet in geschil is dat er (verplicht) ondernemingsvermogen is. De A-G gaat uitgebreid in op de overige klachten die X aanvoert. Deze treffen echter ook geen doel.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.4

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 2 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

294

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen