Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar niet verplicht is om naast het taxatieverslag aanvullende gegevens over de WOZ-waarde te verstrekken.

X is eigenaar van een drie-in woning in de gemeente Amsterdam. X is het niet eens met de WOZ-waarde.

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar niet verplicht is om naast het taxatieverslag aanvullende gegevens over de WOZ-waarde te verstrekken. De rechtbank verwijst naar een uitspraak van Hof Amsterdam 22 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:499, V-N Vandaag 2022/521. Verder verwerpt de rechtbank het standpunt van X dat de heffingsambtenaar geen gebruik mag maken van woningen waarvan het moment van levering weliswaar binnen de bandbreedte van één jaar binnen de waardepeildatum is gelegen maar het moment van aankoop meer dan één jaar. De rechtbank legt uit dat die verkopen wel gebruikt mogen worden, maar dat de heffingsambtenaar dan extra moet corrigeren voor de waardeontwikkeling als er meer dan drie maanden zijn gelegen tussen aankoop en levering. De rechtbank oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde aannemelijk heeft gemaakt en verklaart het beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 40

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Rechtbank Amsterdam

Editie: 12 mei

41

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen