Bij binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden voor wie recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting, sluit de systematiek zoals die is opgenomen in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 niet volledig aan bij de berekeningswijze in het Besluit rechtsherstel box 3 (V-N 2022/34.3). Daarom heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit met goedkeuring uitgebracht die uitsluitend geldt voor situaties waarin toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3 resulteert in een verlaging van het voordeel uit sparen en beleggen.

Door de goedkeuring wordt:

  • de voorkomingsbreuk vermenigvuldigd met de belasting die verschuldigd is over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen na toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3;
  • onder het forfaitaire rendement van de rendementsgrondslag in het buitenland verstaan: het rendement van de buitenlandse bezittingen, verminderd met het rendement van de buitenlandse schulden;
  • het noemerinkomen bepaald als: het belastbare inkomen uit sparen en beleggen na toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3.

Belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op deze goedkeuring hoeven hiertoe geen verzoek in te dienen. Het besluit treedt in werking op 2 augustus 2022.

Lees ook het Dossier Box 3.

Wetsartikelen:

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 24

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 augustus

Dossiers: Box 3

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  1636
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen